Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
ПОМОЩ

Уважавайте читателя!
Пишете грамотно, чисто и на кирилица!
Обяви, написани на български език, но с латински букви, не се публикуват!

Помнете!
Публикуват се само обяви, свързани с туризма, туристическите обекти и работещите в сферата на туризма.


За добавяне на трудова обява от кандидати за работа е необходимо да влезете в раздел Публикуване.

 • Задължително впишете трите имена на кандидата.
   
 • Укажете пола, възрастта и семейното положение на кандидата
   
 • С падащото меню селектирайте степента на най-високо образование на кандидата.
   
 • Попълнете специалността (по диплома), завършени курсове (продавачи на авиобилети, езикови дипломи, мениджърски курсове, удостоверения за придобита втора специалност и пр.)
  Помнете, че текста не може да надхвърля 150 знака!
   
 • С падащите менюта селектирайте чуждите езици, които владеете писмено. Ако езиците, на които можете да водите кореспонденция не са указани, впишете ги с запетая в поле други.
  Текста в поле други не може да надхвърля 150 знака!
   
 • Препоръчително е да се укаже степента на компютърна грамотност:

ниво Компютърни умения
- неспособност за боравене с компютър
начинаещ работа с MS Office пакет (Word и Excel), сърфиране в Internet и кореспонденция с електронна поща
средно умения за форматиране на изображения, архивиране на файлове, обработка на бази данни
добро администриране на локална мрежа, графичен дизайн и предпечатна подготовка на рекламни материали

 • Ако категорията на разрешените за управление МПС, по шофьорска книжка на кандидата не се покрива с указаните в клекти BC, D и DE, уточнете в поле Специалност, квалификация... или включете към трудовата автобиография
   
 • Впишете кръглите години на общия трудов стаж и колко от тях са в туристическия сектор
   
 • Клетка Трудова автобиография / CV позволява подробно да се опише образователния ценз и предишни местоработи на кандидата, професионални умения, езикови познания, стажове, специализации, курсове за повишаване на квалификацията, публикувани трудове, спорт, хоби, семейно положение и пр.
  Текста не може да надхвърля 6000 знака!
  Снимки, с указани трите имена на кандидата се изпращат на адрес office@touristjob.com 

   
 • За информация на работодателя, кандидатът трябва да посочи дали търси постоянна или временна работа, както и дневната заетост на работното място
   
 • В поле Търся работа като кандидатите могат да селектират повече от една професии
  Пр. Организатор туризъм в Агенции + Администратор в Хотели
   
 • С падащо меню Желая да работя в: кандидатът уточнява областта и населеното място, където предпочита да започне работа
   
 • Препоръчително е да се укаже стартовото нетно месечно възнаграждение, при което кандидатът би приел работа 
   
 • С падащо меню Валидност на обявата може да се избере срокът на публикуването и:
  • 14 дни
  • 1 месец
  • 2 месеца
    
 • За избягване на недоразумения, задължително се указва актуален Телефон за връзка с кандидата, както и действащ E-mail адрес за кореспонденция.

Преди добавяне на обявата ПРОВЕРЕТЕ верността на информацията!

ПОМНЕТЕ! По начина на попълване на обявата, по правописа и словореда в трудовата автобиография (CV-то) работодателят изгражда първоначална представа за кандидата!


За информация и въпроси пишете на E-mail: office@touristjob.com

 
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | ПОМОЩ
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА