Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Какво могат да направят за вас консулските служители?
Дата: 2003-12-12
  • да издадат документи за пътуване при спешни случаи
  • да осигурят помощ в случай на произшествие, сериозно заболяване или смърт и могат да информират близките за това
  • да осигурят помощ в случай на арест, да уведомят близките Ви, да Ви посетят в затвора, да гарантират същото отношение към българските граждани, както към гражданите на приемащата страна
  • да осигурят помощ в случай на непредвидени обстоятелства, като природни бедствия и граждански протести
  • да Ви дадат най-актуална информация при пътуване
  • да удостоверят и заверят подпис
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Съвети | Какво могат да направят за вас консулските служители?
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА