Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Длъжностна характеристика - специалист селски туризъм
Дата: 2004-09-15

След завършване на професионалното обучение по специалността специалист селски туризъм, обучаваният трябва да знае:

 • Да е придобил задълбочени знания по география, история, култура, етнография и религия на България
 • Стандарта на обслужване
 • Терминологията на туристическото обслужване
 • Туристическата политика на страната
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Да прилага комуникативни умения спрямо туристите
 • Технологичните процеси на туристическото обслужване
 • Да има познания по културология
 • Да има познания по маркетинг и реклама

След завършване на професионалното обучение по специалността “специалист селски туризъм”, обучаваният трябва да може:

 • Да провежда екскурзии и мероприятия в страната, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • Да провежда анимационни мероприятия
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации и други, и да вземе съответните мерки
 • Да посреща и изпраща туристите, да провежда трансфери
 • Да участва в организацията и координацията при посрещане и изпращане на туристите, настаняването им и трансфера
 • Да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Длъжностна характеристика - специалист селски туризъм
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА