Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Степен на удовлетвореност на клиента
Дата: 2005-04-17

ПОМНЕТЕ: За Вас качеството е инвестиция, за госта - преживяване!

Оценка през погледа на клиента

 • Наличието или липсата на постоянни клиенти е факторът, който ни прави успешни или погубва бизнеса ни
 • Великолепното обслужване не е еднократен акт, то трябва да е постоянно, гъвкаво и универсално
 • Често добрият дизайн, автентичната обстановка и превъзходната храна не са достатъчни – нужни са персонално отношение и внимание


Степени на удовлетвореност и лоялност но гостите
в сферата на туристическото обслужване

І Степен на въодушевление

 • Позитивна реклама от уста на уста
 • Ниска чувствителност по отношение на цените
 • Най-висока степен от страна на клиентите
 • Разнообразни допълнителни анимации за клиентите
 • Гостите в ролята на бизнес съветници
 • Емоционална чувствителност но отношение на качеството
 • Висока степен на Guest Life - Time Value

ІІ Степен на задоволство

 • Зона на равнодушие (индеферентност)
 • Засилена чувствителност към цените
 • Слаба лоялност на гостите
 • Задоволството е на база получени услуги според очакванията
 • Заменяемост но продуктите (услугите)

ІІІ Степен на недоволство

 • Негативна реклама от уста на уста
 • Липса на постоянни гости
 • Висок процент на отлива на туристи
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Степен на удовлетвореност на клиента
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА