Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване
Дата: 2003-06-20

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 2, т. 3

С П Р А В К А

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В СРЕДСТВО ЗА ПОДЛОН ИЛИ МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

Длъжност

Брой

лица

Образование

Езикова квалификация

висше

средно
специално

средно

основно

квал.  и преквал.  курсове

с два  чужди  езика

с един чужд език

без чужд език

Управител на обекта

  

 

 

 

 

 

  

  

 

Ръководител рецепция

 

  

 

  

  

  

  

 

 

Старши администратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ръководител бюро за туристически услуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обменител, ваучерист, информатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старша камериерка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камериерка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старши портиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портиер, пиколо, лифт-бой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ  брой

 
Сезонно заети (бр.)

 

Целогодишно заети (бр.)

 
Дата и място

Име, фамилия, длъжност

Подпис и печат

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в средство за подслон или място за настаняване
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА