Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
Дата: 2003-06-20

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 2, т. 3

С П Р А В К А

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА И ЕЗИКОВА КВАЛИФИКАЦИЯ
НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Длъжност

Брой

лица

Образование

      Езикова квалификация

висше

средно
специално

средно

основно

квал.  и преквал.  курсове

с два  чужди  езика

с един чужд език

без чужд
език

мин. познания по един чужд език

Управител на заведение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник управител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главен готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместник главен готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готвач

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервитьор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барман

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бюфетчик

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Портиер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общ  брой

Сезонно заети (бр.)

Целогодишно заети (бр.)

Дата и място

Име, фамилия, длъжност

Подпис и печат

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Справка за професионалната и езикова квалификация на заетите лица в заведение за хранене и развлечения
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА