Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
Дата: 2003-06-20

Приложение № 9 към чл. 11, ал. 2, т. 5 и чл. 12, ал. 2, т. 2

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА
СРЕДСТВО ЗА ПОДСЛОН И МЯСТО ЗА НАСТАНЯВАНЕ

1. Средство за подслон:
(наименование)

хотел

 

мотел

 

вилно селище

 

туристическо селище

 

2. Място за настаняване (наименование):

пансион

 

почивна станция

 

семеен хотел

 

самостоятелна стая

 

вила

 

къща

 

бунгало

 

къмпинг

 

туристическа хижа

 

3. Общ брой стаи:

 с едно легло:

с две легла:

с три легла:

с четири легла:

 

 

 

 

 

4. Общ брой легла:

                       

5. Брой апартаменти:

                  

6. Времетраене на работата:

целогодишно

 

сезонно

 

7. Общ брой реализирани нощувки за предходната година:

от българи:

от чужденци:

 

 

 

8. Досегашна категория:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

9. Категория, за която се кандидатства:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

10. Собственик на обекта (наименование, седалище и адрес на управление):

Данъчен номер:

БУЛСТАТ или ЕГН:

11. Физическо или юридическо лице, стопанисващо обекта
(наименование, седалище и адрес на управление):

Данъчен номер:

БУЛСТАТ или ЕГН:

12. Дата, град (село)

13. Подпис и печат

Забележка: Попълват се само незащрихованите полета.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Формуляр за определяне на категорията на средство за подслон и място за настаняване
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА