Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения
Дата: 2003-06-20

Приложение № 10 към чл. 11, ал. 2, т. 5

Ф О Р М У Л Я Р

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАТЕГОРИЯТА НА
ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗЛЕЧЕНИЯ

1. Заведение за хранене и развлечения:
(наименование)

ресторант

 

заведение за бързо обслужване

 

питейно заведение

 

кафе-сладкарница

 

бар

 

2. Общ брой места:

на закрито:

на открито:

 

 

 

3. Вид на заведението

самостоятелно

в средство за подслон- категория

в място за настаняване- категория

4. Общ брой заети:

целогодишно заети:       

сезонно заети:

  

 

                   

5. Времетраене на работата:

целогодишно

 

сезонно

 

6. Досегашна категория:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

7. Категория, за която се кандидатства:

една звезда

 

две звезди

 

три звезди

 

четири звезди

 

пет звезди

 

8. Собственик на обекта:
(наименование, седалище и адрес на управление)

Данъчен номер:

БУЛСТАТ или ЕГН:

9. Физическо или юридическо лице, стопанисващо обекта:
(наименование, седалище и адрес на управление)

Данъчен номер:

БУЛСТАТ или ЕГН:

10. Дата, град (село):

11. Подпис и печат:

Забележка: Попълват се само незащрихованите полета.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Формуляр за определяне на категорията на заведение за хранене и развлечения
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА