Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Статистика
18.07.05 Световният туризъм продължава да се развива с бързи темпове
20.07.05 Оптимистични прогнози за текущият туристически сезон
26.07.05 Международните приходи от туризъм са се увеличили с 36 млрд. евро за 2004 г.
27.07.05 Най-посещаваните световни туристически дестинации
28.07.05 Най-печелившите световни туристически дестинации
20.01.07 Световен туристически барометър
22.01.07 Реализирани нощувки от чужденци в средствата за подслон по страни
22.01.07 Среден брой реализирани нощувки от едно лице в средствата за подслон (1980 - 2005)
22.01.07 Реализирани нощувки в различните видове средства за подслон (1980 - 2005)
08.02.07 Легла в средствата за подслон
08.02.07 Средства за подслон
08.02.07 Заетост на леглата в средствата за подслон (%)
08.02.07 Посещения на чужденци в България по вид на използвания транспорт (%)
08.02.07 Брой на леглата по видове курорти през 2005 година
08.02.07 Реализирани нощувки в средствата за подслон (2001 - 2005)
08.02.07 Пътувания на българи в чужбина (2001 - 2005)
08.02.07 Посещения на чужденци в България (2001 - 2005)
14.02.07 Средства за подслон по области (2005)
14.02.07 Хотели
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Статистика
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА