Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Посещения на чужденци в България по вид на използвания транспорт (%)
Дата: 2007-02-08

Години

Автомобилен

Железопътен

Въздушен

Воден

         

1980

73.1

11.8

14.6

0.5

1985

78.4

8.1

13.0

0.4

1990

83.4

8.9

7.0

0.8

1995

83.8

4.8

10.3

1.1

2000

78.7

3.5

15.8

2.0

2003

72.8

2.7

22.6

1.9

2004

71.1

2.1

24.6

2.2

2005

67.8

2.2

27.6

2.4

Източник: НСИ - Туризъм 2005

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Статистика | Посещения на чужденци в България по вид на използвания транспорт (%)
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА