Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Хотели
Дата: 2007-02-14

Години

Хотели

Легла

Легладено-
нощия в експлоатация

 Реализирани нощувки

 Пренощували лица

     

 общо

в т.ч. чужденци

 общо

в т.ч. чужденци

1980

658

102 012

25 141 534

18 223 584

10 929 186

5 438 832

2 115 144

1985

646

107 221

27 690 592

19 977 727

11 238 989

5 775 382

2 133 105

1990

603

114 262

28 738 549

17 982 478

9 259 752

5 603 290

1 744 004

1995

507

114 164

24 481 496

8 926 666

5 278 958

2 564 355

794 740

2000

634

120 150

28 706 998

8 123 965

5 100 683

2 061 788

740 704

2003

849

143 960

34 579 750

12 044 626

8 986 533

2 806 340

1 375 650

2004

1016

170 956

37 770 461

13 561 980

10 139 180

3 170 696

1 668 140

2005

1230

200 940

40 981 048

15 428 031

11 471 082

3 630 003

1 909 436

* До 2002 г. са наблюдавани само квартирните бюра, а от 2003 г. са добавени частни квартири, ваканционни селища, бунгала и други места за краткосрочно настаняване.

Източник: НСИ - Туризъм 2005

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Статистика | Хотели
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА