Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 3)
Дата: 2007-01-30

Приложение № 3
към чл. 31

Командировъчни пари на персонала на сухоземни, въздушни и водни транспортни и специални средства

№ по ред Вид персонал Валута Единна средна ставка
1 Шофьори и стюардеси при автомобилни превози щатски долари До 35 щатски долара на ден при единична езда и до 27,50 щатски долара на ден при двойна езда, включително квартирни пари
2 Локомотивни машинисти, помощник-машинисти, кондуктори на спални и кушет-вагони, персонал на ресторант-вагони, салон-вагони, специални международни пътнически влакове, контролни органи по експлоатационната дейност и друг експлоатационен състав 80 на сто от дневните пари за страната на крайната гара, определени по норматива в приложение № 2, като задължително се ползват квартири в крайните гари, осигурени от предприятието. В случаите, когато не са осигурени такива, се признават квартирни пари срещу документ по размерите за съответната страна съгласно приложение № 2
3 Екипажи на въздухоплавателни средства, които летят с национални и регистрационни опознавателни знаци на Република България, включително екипажите на “Авиоотряд 28” - пределна ставка за всички направления евро До 40 евро на ден.
Задължително се ползват квартири в крайния пункт на маршрута, осигурени от предприятието. В случаите, когато не са осигурени такива, се признават квартирни пари срещу документ по размерите на съответната страна съгласно наредбата, а за експлоатационния персонал на “Авиоотряд 28” квартирни пари се изплащат срещу документ по фактически разходи.
4 Екипажи на кораби, плаващи по море под българско знаме щатски долари До 35 щатски долара на ден
5 Екипажи на български кораби, плаващи по море под чуждо знаме щатски долари До 43 щатски долара на ден
6 Екипажи на кораби, плаващи по река Дунав щатски долари До 30 щатски долара на ден

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Нормативни | Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (Приложение 3)
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА