Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Минимални цени за екскурзоводни услуги `06
Дата: 2006-02-08

От Асоциацията на екскурзоводите в България (АЕБ) получихме минималните препоръчителни цени за 2006 г.:

  • трансфер - 20 euro
  • Sofia sightseeing - 25 euro
  • екскурзоводско обслужване на група - 30 euro на ден
    При обслужване на група в провинцията се поемат дневните и квартирни пари на екскурзовода

Посочените цени са валидни за повечето езици, с изключение на гръцки, японски и някои редки езици. В тези случаи е допустимо конкретно договаряне, съобразно спецификата на услугите.

Горните минимални цени са препоръчителни, но при желание на фирмите, както и в зависимост от трудността на задачата, могат да бъдат по-високи.

АЕБ осигурява водачи в чужбина, на които фирмите заплащат командировъчните за съответната страна по Държавен вестник, плюс хонорар.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Нормативни | Минимални цени за екскурзоводни услуги `06
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА