Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Вътрешни
23.02.03 Устав на Алпийски клуб Планинец
18.05.03 Осигурителен стаж и право на парично обезщетение за профилактика и рехабилитация
28.03.04 Необходими документи за постъпване в заведение за профилактика и рехабилитация
28.03.04 Заведения за профилактична и рехабилитационна дейност през 2004 г.
24.05.04 Характеристика на професията "планински водач"
21.06.04 Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение към Асоциация планини и хора
30.08.04 Устав на Българската хотелиерска и ресторантьорска Асоциация
09.09.04 Регионален план за действие за екотуризъм в регион “Северно Черноморие и Североизточна Стара планина” Е11 (2004 – 2008 г.)
24.09.04 Устав на Сдружение с нестопанска цел "Асоциация планини и хора"
07.02.06 Меморандум на Национален хотелиерски мениджмънт клуб
18.07.06 Меморандум за спасяване от застрояване на защитените зони
15.09.06 Ефекти от приложението на web-базираните технологии
01.10.06 Работещите на повече от едно място се осигуряват по всеки договор
02.10.06 Дължим ли обезщетение на възстановен уволнен служител
24.09.08 Внимавайте при издаване на запис на заповед
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Вътрешни
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА