Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Застраховка на туристи и гости
Дата: 2005-05-31

Застраховката е валидна за чуждестранни граждани - организирани туристи, от граничен пункт, при влизане в Република България, до граничен пункт при напускане територията на страната от датата на първата регистрация в застрахования туристически обект до последната регистрирана дата на престоя, тя е валидна и за деца до три години, при условие че родителите им или придружаващите ги лица са регистрирани в туристическия обект.

Застрахователното покритие за злополука е валидно и по време на организирани екскурзии в чужбина, когато застрахованият не е освободил заеманите от него помещения в туристическия обект и заплаща застрахователна премия за времето на екскурзията. Застраховка на туристи и гости при престоя им в туристически обекти покрива следните рискове:

  • Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука: в случай на смърт от злополука на законните наследници на застрахования се изплаща застрахователната сума.
  • При трайна загуба на трудоспособност от злополука на застрахования се изплаща обезщетение, представляващо такъв процент от застрахователната сума, какъвто е процентът на загубена трудоспособност, установен от застрахователно-медицинска комисия.

Димитър Тотов

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Съвети | Застраховка на туристи и гости
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА