Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Какво е НАССР?
Дата: 2006-08-22

Системата за управление НАССР (“Анализ на опасностите и контрол на критичните точки”) има за цел да ликвидира или да намали до минимум потенциалните рискове от замърсяване на хранителните продукти.

НАССР гарантира на потребителите, че предоставените услуги и предлаганите храни са безопасни.

Въвеждането на НАССР е задължително за производители и търговци на храни, включително за хотели, в които се предлага храна.

Внедряването е регламентирано в Закона за храните.

Сертификацията по НАССР не е задължителна,но има добавена стойност за предоставените услуги.

Как се избира консултант?

Потърсете съдействие от:

Проверете препоръчания консултант за:

  • референции от сертифициращи органи и клиенти
  • членство в браншова организация (допълнителна атестация)
  • приключени проекти и в кой бранш са те
  • спазва ли определен стандарт за работа с клиенти
  • предварителна оферта и крайни цени
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Какво е НАССР?
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА