Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Работа на граждански договор
Дата: 2006-08-27

Въпрос:

Работя на граждански договор, а работодателят ми го тълкува като трудов. Прави бележки, че закъснявам и ми намалява заплатата, когато съм в "отпуск". Търся компетентна помощ. Доколкото съм запознат, гражданските договори са обвързани с резултат, а не с отработено време.

Отговор:

Гражданският договор е разновидност на договора за изработка, уреден в чл. 258 и следващите на Закона за задълженията и договорите. Това е договор за предоставяне на определен резултат срещу възнаграждение. По това се различава от трудовия договор, който е за предоставяне на работна сила. Така че, ако работите по граждански договор, то в него трябва да е посочено какъв резултат се очаква от вас - например да привлечете петима нови клиенти, да направите макет на самолет и т.н., и в какъв срок трябва да направите това.

Поръчващият, както се нарича отсрещната страна по договор, има право да изисква резултат в уговорения срок и с уговореното качество. Той няма право да поставя изискване за работно време, нито пък вие трябва да искате разрешение за отпуск. Ако се докаже, че тези елементи присъстват във вашия граждански договор, то той ще бъде приет от съответните органи за прикрит трудов договор.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Работа на граждански договор
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА