Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Контузии в извънработно време
Дата: 2005-12-03

Трудовоправна консултация

Въпрос: Наш работник се контузи в помещението с душовете. Подхлъзнал се е и в резултат на това е пукнал костица на китката на едната ръка. Инцидентът е станал след края на работното време. Това трудова злополука ли е, защото работникът претендира, че е?

Определението за трудова злополука се съдържа в чл. 55 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). За да се приеме една злополука за трудова, трябва едновременно да са налице признаците, посочени в този текст. Разпоредбата съдържа две хипотези. Първата е, когато е настъпило внезапно увреждане на здравето през време на работа и във връзка или по повод извършваната работа. Втората хипотеза е да е настъпило внезапно увреждане при работа, извършена в интерес на предприятието.

От вашия въпрос става ясно, че злополуката се е случила извън работно време. Това означава, че не може да попадне в първата хипотеза - внезапно увреждане по време на работа. Освен това не е налице функционална връзка между увреждането и извършваната работа. Инцидентът не може да попадне и под втората хипотеза, тъй като увреждането не е настъпило при извършване на работа в интерес на предприятието.

Според КСО трудова е и злополуката станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер, мястото където осигуреното лице се храни през време на работния ден, както и мястото за получаване на възнаграждение. Помещението с душовете в предприятието не попада в хипотезите на тази разпоредба, което още веднъж е в подкрепа на тезата, че злополуката не може да се приеме за трудова.

Трябва също така да имате предвид при подобни случаи, че според закона не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Контузии в извънработно време
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА