Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Как се облагат в момента туристическите услуги в България
Дата: 2006-03-01

Българската схема за облагане с ДДС на туристически агенции и туроператори се отклонява в момента от европейската специална схема в няколко отношения (виж чл. 91г - 91л от ЗДДС).

Първо, за разлика от европейската схема прилагането на българската схема не е задължително (виж чл. 91к от ЗДДС) и второ, туристическите агенции имат право да приспаднат 65% от ДДС, който е начислен за услуги, получени от други български фирми за пряко ползване от пътника. Освен това само 35 % от маржа на туристическата агенция се облага с ДДС. Следователно реалната данъчна тежест върху туристическите пакети, които се продават в България на пътници, които не са нейни граждани, в действителност се намалява до 35 % от стандартната българска ДДС ставка от 20 %, т.е. до 7 %.

В проекта на нов Закон за ДДС, който Министерството на финансите обяви неотдавна, се предвижда от началото на 2007 г. преференцията за туризма да отпадне и той да започне да се облага с 20 % ДДС като всички други сектори. В становище до МФ основните браншови организации в туризма настояват да бъдат запазени сегашните нива за облагане с ДДС на туристическите услуги и ставката от 7 % да се прилага не само за услугите, предлагани на чужденци, но и на български граждани. Идеята е българските граждани да бъдат стимулирани да остават на почивка в страната си. Браншовите организации твърдят, че ставката от 20% е една от най-високите за туризъм в Европа и тя би направила българската курортна индустрия неконкурентоспособна на международния пазар.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Как се облагат в момента туристическите услуги в България
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА