Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Маржова схема за туристически пакет с повече външни услуги за туроператора
Дата: 2006-02-25

След присъединяването на България към ЕС пътник възлага на българска туристическа агенция да уреди неговото пътуване в страна - членка на ЕС. В държавата, която ще посети българският пътник, стандартната ДДС ставка е 25 %, а при настаняване в хотел се прилага намалена ДДС ставка от 5 %. Международните пътувания в рамките на ЕС все още се облагат с нулева ставка по ДДС.

Туристическата агенция получава следните фактури:

  1. от авиокомпанията - за полета в размер на 235 лв. (облагат се с 0% ДДС)
  2. от хотела - за настаняването в размер на 525 лв. (с включен 5% ДДС)
  3. от организатора - за културното мероприятие в размер на 150 лв. (с включен 25 % ДДС)

Съгласно специалната схема за облагане с ДДС туристическите агенции не могат да приспадат платения ДДС за услугите, които са им предоставени от други фирми за пряко ползване от пътника. При това положение общата стойност на услугите, закупени от други фирми, възлиза на 910 лв.

За пътуването туристическата агенция взема от пътника обща цена за услугата 1 000 лв., с включен ДДС. Маржът на агенцията с включен ДДС е 90 лв. (1 000 лв. - 910 лв.). Маржът на агенцията, без включен 20 % ДДС, е 100/120 x 90 лв. = 75 лв. Следователно българската туристическа агенция заплаща 20 % x 75 лв. = 15 лв. български ДДС.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Маржова схема за туристически пакет с повече външни услуги за туроператора
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА