Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Маржова схема за туристически пакет с повече собствени услуги на туроператора
Дата: 2006-02-25

Туристическата агенция получава за пътуването само една фактура за 150 лв. от организатора на културно мероприятие.

Следователно маржът на туристическата агенция е съответно:
1 000 лв. - 150 лв. = 850 лв.

Маржът без 20 % ДДС е:
100/120 x 850 лв. = 708.33 лв.

В дадения пример целият марж от 708.33 лв. подлежи на облагане с 20 % български ДДС. Следователно в описаната схема на облагане с 20 % български ДДС подлежат не само режийните разноски и печалбата на туристическата агенция, която е организирала пътуването, но и сумите, които са платени от агенцията за транспорт и настаняване.

Видно е, че размерът на ДДС, който се дължи за това пътуване, се увеличава драстично на 171.67 лв. или 30 лв. ДДС (за културно мероприятие) + 141.67 лв. ДДС (върху маржа) = 171.67 лв. При това положение размерът на дължимия ДДС се увеличава почти два и половина пъти в сравнение с дължимия ДДС за пътуването, организирано по първата схема.

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Тълкувания | Маржова схема за туристически пакет с повече собствени услуги на туроператора
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА