Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Експертна комисия по туризъм и услуги `06
Дата: 2005-12-24

Списък на членовете на експертната комисия по туризъм и услуги за 2006 година:

  1. инж. Борис Гълъбов - председател на ЕК на БСК, тел.: 987 40 59
  2. Магдалена Станулова - Министерство на образованието и науката, тел.: 921 77 85
  3. Бистра Ножарова-Титева - Държавна агунция по туризъм, тел.: 926 31 27
  4. Искра Канаврова - Агенция по заетостта към МТСП, тел.: 933 28 66
  5. Елисавета Димитриева - БСК, тел.: 986 42 25
  6. Благовест Лефтеров - БАТА, тел.: 971 36 28
  7. Десислава Владиславова - КНСБ - Федерация на синдикалните организации от туризма, тел.: 992 39 33
  8. Дянко Димов - КТ Подкрепа, тел.: 981 57 34
  9. Евтим Димитров - КНСБ, тел.: 981 52 15
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Експертна комисия по туризъм и услуги `06
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА