Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Професионални училища и гимназии, осъществяващи обучение в туризма
Дата: 2006-01-18

ПРОФЕСИОНАЛНИ  УЧИЛИЩА И ГИМНАЗИИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В НАПРАВЛЕНИЯ:

  • ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И КЕТЪРИНГ

  • ПЪТУВАНИЯ, ТУРИЗЪМ И СВОБОДНО ВРЕМЕ

Общ брой училища, осъществяващи професионално образование - 562 в това число:

Професионални гимназии - 434
Професионални училища - 4
СОУ с професионални паралелки - 53
Спортни училища - 5
Основни училища - 15
Прогимназии - 1
Специални училища (оздравителни, помощни) - 48

От тях общо 96 училища с обучение по туризъм:

  • професионални гимназии и училища с преобладаващо обучение по туризъм - 28
  • професионални гимназии с обучение по туризъм - 39
    основни училища, СОУ и  гимназии с професионални паралелки - 13
    специални училища - 16

Съществуваща мрежа от училища по туризъм по региони

РЕГИОН

Общ брой за областта

ПГ с преобладаващо обучение по туризъм

ПГ с обучение по туризъм

СОУ с паралелки по туризъм

Помощни и др. социални училища

1

СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН

9

 

7

 

2

ВИДИН

5

 

4

 

1

ВРАЦА

2

 

1

 

1

МОНТАНА

2

 

2

 

 

2

СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

19

6

6

5

2

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

4

1

2

 

1

ГАБРОВО

1

1

 

 

 

ЛОВЕЧ

7

1

1

5

 

ПЛЕВЕН

5

2

2

 

1

РУСЕ

2

1

1

 

 

3

СЕВЕРОИЗТОЧЕН РЕГИОН

16

4

6

2

4

ВАРНА

4

1

1

1

1

ДОБРИЧ

7

2

2

1

2

РАЗГРАД

1

 

1

 

 

СИЛИСТРА

1

 

1

 

 

ТЪРГОВИЩЕ

1

1

 

 

 

ШУМЕН

2

 

1

 

1

4

ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН

19

6

8

1

4

БЛАГОЕВГРАД

6

1

4

1

 

КЮСТЕНДИЛ

3

1

1

 

1

ПЕРНИК

2

1

 

 

1

СОФИЯ - ГРАД

4

2

 

 

2

СОФИЯ - ОБЛАСТ

4

1

3

 

 

5

ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН

24

8

11

3

2

КЪРДЖАЛИ

3

2

1

 

 

ПАЗАРДЖИК

5

1

1

1

2

ПЛОВДИВ

6

1

4

1

 

СМОЛЯН

4

2

2

 

 

СТАРА ЗАГОРА

3

1

2

 

 

ХАСКОВО

3

1

1

1

 

6

ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН

9

4

1

2

2

БУРГАС

4

3

 

1

 

СЛИВЕН

3

1

 

1

1

ЯМБОЛ

2

 

1

 

1

Общо 

96

28

39

13

16

Информацията е предоставена от Министерство на образованието и науката

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Професионални училища и гимназии, осъществяващи обучение в туризма
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА