Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Входящи тестове за Центъра за професионално обучение на планински водачи
Дата: 2004-11-24

І. Тест по общи познания за България

 • Дата
 • Начален час
 • Място
 • Необходими пособия

ІІ. При явяването си на теста кандидатите трябва да носят:

 1. Копие от дипломата си за завършено средно образование – остава в ЦПО
 2. Медицинско свидетелство – остава в ЦПО
 3. лична карта – само се показва
 4. такса 5 лв. за разглеждане на документите (издава се приходен ордер на място)

Представя се изпитната комисия.

Тестът е писмен и е с продължителност 1 час. Резултатите се съобщават писмено на кандидатите най-късно до 10 дни от полагането на изпита.

ІІІ. Тест по физическа подготовка и кондиция

 • Дата
 • Начален час
 • Сборен пункт

Представя се изпитната комисия.

ІV. Протичане на теста по физическа подготовка и кондиция

 1. При явяването си на теста кандидатите трябва да носят екипировка по приложения списък.
 2. На кандидатите се раздава карта на района на теста с нанесен маршрут и описание на маршрута.
 3. Кандидатите се претеглят и им се определя теглото на раницата.
 4. Раницата се претегля и се коригира до необходимото тегло.
 5. Прави се устно техническо описание на теста и се посочват местата на контролните постове и различните упражнения.
 6. Дава се старт на теста.

V. След приключването на теста се съобщават резултатите от него. Съгласно Правилника на ЦПО се допускат възражения, по които комисията по изпита се произнася веднага.

VІ. Кандидатите се уведомяват писмено дали са приети в ЦПО най-късно до 10 дни от полагането на изпита

ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Входящи тестове за Центъра за професионално обучение на планински водачи
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА