Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Длъжностна характеристика - екскурзовод
Дата: 2005-10-09

След завършване на професионалното обучение по специалността екскурзоводство, обучаваният трябва да знае:

 • Да е придобил задълбочени знания по география, история, култура, етнография и религия на България
 • Стандарта на обслужване
 • Терминологията на туристическото обслужване
 • Организационни връзки и взаимоотношения във фирмата
 • Туристическата политика на страната
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Да прилага комуникативни умения спрямо туристите
 • Технологичните процеси на туристическото обслужване
 • Правната уредба в туризма – нормативните документи, разпоредби и заповеди, отнасящи се до дейността му
 • Паспортните, митнически и гранично-пропускателни формалности
 • Българските и европейски разпоредби в областта на пътническия транспорт
 • Да има познания по културология
 • Да има познания по маркетинг и реклама

След завършване на професионалното обучение по специалността “екскурзоводство”, обучаваният трябва да може:

 • Да провежда екскурзии и мероприятия в страната и чужбина, изнасяйки екскурзоводски беседи според зададения маршрут
 • Да провежда анимационни мероприятия
 • Да изпълнява ролята на водач на групата, осъществявайки ръководни функции върху водача на превозното средство
 • Да извършва финансова и отчетна дейност, съгласно изискванията на туристическата агенция
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми, рекламации по време на пътуване и други, и да вземе съответните мерки
 • Да посреща и изпраща туристите, да провежда трансфери
 • Да участва в организацията и координацията при посрещане и изпращане на туристите, настаняването им в определения хотел и трансфера
 • Да изпълнява функции на водач, придружител, преводач, организатор на мероприятия, аниматор по време на пътуване, отговорник по трансфери и настаняване
 • Стриктно да следи за предоставяне на предварително заплатените от туристите услуги
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Длъжностна характеристика - екскурзовод
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА