Българска туристическа борса - Работа в туризма  
 
Длъжностна характеристика - аниматор
Дата: 2004-07-16

След завършване на професионалното обучение по специалността аниматор, обучаваният трябва да знае:

 • Да е придобил знания по география, история и култура на България
 • Да е придобил знания по география, история, култура на Германия, Австрия и Швейцария
 • Народопсихологически особености на немскоезичните народи
 • Стандарта на анимационното обслужване
 • Технологичните процеси на туристическото обслужване
 • Терминологията на туристическото и анимационното обслужване
 • Организационни връзки и взаимоотношения в хотела
 • Социално-психологическите особености на обслужването и поведението на туристите
 • Техниката на подготовка на анимационната програма – гримиране, облекло, сценични испециални ефекти, осветление и др.
 • Здравословни и безопасни условия на труд
 • Да прилага комуникативни умения спрямо туристите
 • Да има познания по културология
 • Да има познания по маркетинг и реклама
 • Туристическата политика на страната

След завършване на професионалното обучение по специалността “аниматор”, обучаваният трябва да може:

 • Да изготвя информационно табло
 • Да провежда информационни срещи за новопристигнали туристи
 • Да изготвя анимационни програми за различни периоди на престой на туристите – 7, 14 и 21 дни
 • Да изготвя специализирани анимационни програми за деца
 • Да организира съревнователно-отборни игри и приобщителни мероприятия
 • Да провежда и води излети и екскурзии в района на курорта, да води екскурзоводски беседи по време на пътуване
 • Бързо да реагира на промени в определени ситуации, на възникнали проблеми и рекламации и да вземе съответните мерки
ОБЯВИ | ТЪРСЕНЕ | ПУБЛИКУВАНЕ | ДОКУМЕНТИ | ФОРУМ | РЕКЛАМА | ЗА НАС | ПОМОЩ
Работа в туризма | Документи | Обучение | Длъжностна характеристика - аниматор
Българска туристическа борса е единно издание на БТК, БАТА, БААТ, БХРА